Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – czy zawsze należy nam się odszkodowanie?

Co do zasady pracownik, któremu podczas wykonywania pracy zdarzył się wypadek może ubiegać się o odszkodowanie. Dotyczy to oczywiście osób zatrudnionych w zgodny z prawem sposób, których pracodawca regularnie płacił wymagane świadczenia ZUS. Czy jednak zawsze mamy prawo do takiego świadczenia?Wypadek, to znaczy?

To, czym w ogóle jest wypadek przy pracy reguluje ustawa o ubezpieczeniu społecznym z 2002 roku. Zgodnie z treścią art. 3 „Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (…)”. Dalej wymienione są rodzaje pracy, m.in. wykonywanie zwykłych czynności, czynności zleconych przez przełożonych, na rzecz pracodawcy itd.. Zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy tylko jeśli daje się wpisać w jeden z przykładów wymienionych w powyższym artykule.Co i komu się należy?

To, czy przysługuje nam jednorazowe świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zależy od tego jakiego rodzaju uszczerbek na zdrowiu nas dotknął. Pieniądze będą nam wypłacone, gdy dotyczy to uszczerbku stałego bądź długotrwałego. Jego wysokość jest oczywiście zróżnicowana, w zależności od rozległości urazów. Są one ustalane przez lekarza orzecznika w procentach, np. złamany nadgarstek to 10 % sumy naszego ubezpieczenia.

Niestety, niektóre wypadku mają skutek śmiertelny. W tej sytuacji świadczenie od ZUS należy się członkom rodziny zmarłego, m.in. małżonkowi, dzieciom czy rodzicom.

Istnieje także możliwość uzyskania oprócz jednorazowej wypłaty, świadczenia o charakterze cyklicznym. Ma to miejsce jednak jedynie wtedy, gdy poszkodowany nie jest w stanie pokryć kosztów uszczerbku na zdrowiu jednorazową sumą.Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, nie wahaj się. Użyj formularza znajdującego się poniżej, aby się z nami skontaktować!

Demokratyczne.PL

kontakt@demokratyczne.PL