Nowe przepisy od UOKiK

Nowe przepisy od UOKiK

Coraz częściej organizacje zajmujące się gromadzeniem umów licencyjnych jednostronnie wypowiadają umowy, nie obawiając się żadnych konsekwencji. Takowe rzeczywiście nie istniały, aż do przyszłego roku.Skuteczniejsza ochrona konsumentów

Już 18 stycznia 2017 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamierza wprowadzić nowe przepisy, które pomogą skuteczniej ograniczyć tendencje monopolistyczne. Istniejące przepisy, stanowiące część Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do tej pory nie były wystarczające. Dziesiątki instytucji oraz organizacji, które zarządzały prawami autorskimi, zrywały umowy licencyjne w dowolnym momencie, nie otrzymując należytej grzywny. Jednak wraz z nadchodzącą nowelizacją ustawy antymonopolowej, wszystko się zmieni. Na korzyść konsumentów.

Również niedawny wyrok Sądu Najwyższego dotyczący OZZ oficjalnie postanowił, że każda organizacja gromadząca prawa autorskie różnych podmiotów naruszająca przepisy antymonopolowe, poniesie odpowiednie konsekwencje.Postanowienia nowelizacji

Przede wszystkim nowe przepisy przygotowane przez UOKiK określają dokładnie opisanie systemu kar pieniężnych dla organizacji, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby konkurencyjność na rynku. Do tej pory prawo antymonopolowe posiadało wiele luk, które wykorzystywane były podczas procesów sądowych. Teraz już to nie będzie możliwe.

Sam proces sprawdzania, czy firma, organizacja, bądź instytucja prowadzi działania monopolistyczne do tej pory był bardzo długi i skomplikowany. Zanim się on zakończył, firma osiągała już pożądane rezultaty i mogła poddać się narzuconym zmianom. UOKiK zamierza wprowadzić dwuetapową analizę fuzji, przejęć oraz innego rodzaju zmian strukturalnych w firmie. Pozwoli to o wiele sprawniej i szybciej sporządzić raport oraz przedstawić rezultaty badań.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot prawny dopuszcza się działalności monopolistycznej, zostaną wystosowane ostrzeżenia publiczne do mniejszych przedsiębiorstw działających w tym samym sektorze. Przedstawienie z jakich narzędzi dokładnie korzysta konkurencja, pozwoli uczestnikom odpowiednio przygotować się na konsekwencje pieniężne, czy też wizerunkowe.Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, nie wahaj się. Użyj formularza znajdującego się poniżej, aby się z nami skontaktować!

Demokratyczne.PL

kontakt@demokratyczne.PL